RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Lintjesregen in Ronde Venen

Datum: 28 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Lintjesregen 2006: Zeven Koninklijke onderscheidingen

Bij zeven Rondeveense inwoners heeft burgemeester Marianne Burgman een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Zij deed dat op 28 april om 10.30 uur ‘bij Algemene Gelegenheid’, kortweg tijdens de Lintjesregen 2006.

Mevrouw W.A. Veenstra – Van Linge uit Wilnis was van 1998 tot 2006 lid van de gemeente-raad van De Ronde Venen. Eerder was zij van 1983 tot 1989 lid van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Wilnis. Mevrouw Veenstra is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw A.P. Cats-Tolk uit Mijdrecht heeft vanaf 1955 diverse activiteiten ontplooid op het terrein van kerk en welzijn die ten goede komen aan de samenleving. Zo heeft zij zich ingezet voor de Hervormde Kerk, Passage en de Reumacollecte.
Gelet op de aard, de uitstraling, de duur en de maatschappelijke betekenis van de activiteiten, is de mevrouw Cats-Tolk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1965 heeft mevrouw T. Kroese uit Vinkeveen diverse activiteiten ontplooid op het terrein van welzijn en kerk die ten goede komen aan de samenleving. Uit het voorstel blijkt dat zij zich bestuurlijk en uitvoerend heeft ingezet voor onder meer het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Patientenvereniging, Dorkas Hulp Nederland en de Hervormde Ge-meente Vinkeveen. Mevrouw Kroese is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ook Mevrouw W. Kroese uit Vinkeveen heeft diverse activiteiten ontplooid op het gebied van welzijn, ouderen en kerk, die ten goede komen aan de (lokale) samenleving. Uit het voorstel blijkt dat zij zich vanaf 1959 bestuurlijk en uitvoerend heeft ingezet voor onder meer de EHBO, zorgcentrum Maria-Oord, het Groene Kruis, Dorkas Hulp Nederland en de Hervormde Gemeente Vinkeveen. Mevrouw Kroese is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer P.J.J. van der Linden uit Vinkeveen is vanaf 1963 tot op heden bestuurlijk en anderszin actief (geweest) voor de kerk, in Maria-Oord, voor Caritas en voor SV Hertha.
Hij organiseert nog steeds de pelgrimstochten naar de Belgische bedevaartplaats Banneux.
Gelet op de aard, de uitstraling, de duur en de maatschappelijke betekenis van de activitei-ten, is de heer Van der Linden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J.P.T. Postma-de Jong uit Vinkeveen maakte en maakt zich nog steeds ver-dienstelijk voor het welzijn van ouderen en zieken in de (plaatselijke) samenleving.
Vanaf 1972, met een onderbreking in de periode 1982-1984, ontplooide en ontplooit zij zich ten goede van het welzijn van ouderen en zieken in de samenleving. Dit betreft organisatorische inspanningen, zowel in het kader van de lokale afdeling van De Zonne-bloem, de plaatselijke zorginstelling Maria Oord en het plaatselijke Hospitium, als ook haar aandeel in de bedevaarten naar Banneux. Op grond van deze inspanningen is mevrouw Postma – de Jong benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer G. van Vliet uit Mijdrecht is werkzaam bij Brouwer Transport. Daarnaast is hij erg actief bij muziekvereniging VIOS in Mijdrecht. Vanaf 1966 heeft hij (bestuurlijke) activiteiten ontplooid voor de samenleving, meer specifiek voor de muziekvereniging VIOS.
De heer Van Vliet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug