RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst woonzorgzone Nieuwveen

Datum: 27 april 2006
Bron: Ingezonden stukken
Op 27 april ondertekenden de heer de Bos, wethouder Volkshuisvesting en RO van de gemeente Liemeer (Nieuwveen), mevrouw Rosielle en de heer Rietmeijer, directeuren van de woningcorporatie Westhoek Wonen en Woningstichting Nieuwkoop een samenwerkingsovereenkomst. Met hun handtekening onder de overeenkomst geven de gemeente Liemeer en de beide woningcorporaties aan dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor de herontwikkeling van een gebied in het centrum van Nieuwveen, met de bedoeling hier een woonzorgzone te realiseren.

In het centrum van Nieuwveen staat een aantal zogenaamde HAT-woningen, kleine woningen hoofdzakelijk bedoeld voor alleenstaanden. De woningen zijn aan het einde van hun levensduur. De meeste woningen staan leeg. Het complex is verworven door Westhoek Wonen en Woningstichting Nieuwkoop. Onder de naam Bouwlust realiseren deze twee woningcorporaties hier samen een nieuwbouwproject.

Het projectgebied ligt tussen het landgoed Ursula, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, en het dorpscentrum van Nieuwveen in. De gemeente, de beide genoemde woningcorporaties, Stichting De Bruggen, eigenaar en beheerder van Ursula, en zorgverstrekker Stichting Wije en Woudwetering voeren overleg, om door gezamenlijke inspanning te komen tot de realisering van een woonzorgzone.

In deze woonzorgzone realiseren Westhoek Wonen en Woningstichting Nieuwkoop een complex met zelfstandige ouderenwoningen en appartementen voor mensen die in bepaalde mate afhankelijk zijn van zorgverlening, maar min of meer zelfstandig kunnen wonen met de zorg van Ursula of Wije en Woudwetering onder handbereik. Op de begane grond is er ruimte voor sociaal maatschappelijke functies. Daarnaast wordt een aantal grondgebonden koopwoningen ontwikkeld.

De locatie zelf is een prominente plek in het dorp, in het bebouwingslint van de Oude Nieuwveenseweg en grenzend aan het enige tijd geleden vernieuwde deel van het centrum. De gemeente hecht eraan dat de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving past binnen de bestaande waarden en deze ondersteunt.

De afspraken hierover worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de twee woningcorporaties en de gemeente. Deze overeenkomst is op 27 april ondertekend. In de overeenkomst wordt onder andere aangegeven hoe een programma van eisen zal worden opgesteld, wat de taak en rol is van de verschillende partijen, wat de planning is en hoe uiteindelijk dit najaar tot een realiseringsovereenkomst zal worden gekomen.

Daarnaast wordt een intentieovereenkomst getekend tussen De Bruggen, Wije en Woudwetering, VOF Bouwlust en de gemeente waarin afspraken staan met betrekking tot de zorgverlening in de woonzorgzone.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug