RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ontslag en benoemingen bij de JAC

Datum: 25 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het college van B&W van gemeente De Ronde Venen heeft besloten om ontslag te verlenen aan de heren Hoogendijk en Rasnabe als leden van de Advies Commissie voor Jeugd- en Jongeren-beleid De Ronde Venen (JAC). Daarnaast heeft zij besloten om mevrouw Van Zijtveld te benoe-men als lid van de JAC in De Ronde Venen.

Leden van de Advies Commissie voor Jeugd- en Jongerenbeleid De Ronde Venen worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Indien een lid tijdens de zittingsperiode om redenen het lidmaatschap wens te beëindigen dient hij/zij een ontslagaanvraag in te dienen.

Door het aanvaarden van een raadszetel in onze gemeente hebben de leden E. Hoogendijk en Y. Rasnabe schriftelijk ontslag ingediend omdat een lid van de commissie geen deel mag uitmaken van een bestuursorgaan van de gemeente De Ronde venen.

De Algemene Vergadering van de Adviescommissie heeft besloten om mevrouw K. van Zijtveld uit Mijd-recht voor te dragen als nieuw lid van de Adviescommissie voor jeugd- en Jongerenbeleid.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug