RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Waterhuishouding Wickelhof wint AGV-prijs

Datum: 25 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Gemeente De Ronde Venen is met het project Waterhuishouding Wickelhof in de prijzen gevallen bij AGV. Het betreft de “AGV prijs voor Waterkwaliteit en Waterveiligheid”. De prijs van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is een eerbetoon aan deskundigheid rond waterprojecten in het werkgebied van AGV en is donderdag 20 april uitgereikt.

Project Waterhuishouding Wickelhof, dat genomineerd was in de categorie Overheid, gaat uit van een woonwijk en park als één watersysteem. Een park, ontworpen door een ontwerpgroep bestaande uit mensen van het waterschap, de natuur- en milieuverenigingen, de gemeente en een adviesbureau. Ook een kunstenaar is bij het project betrokken. Het park fungeert niet alleen als waterberging voor de nieu-we woonwijk, maar geeft ook berging aan water uit bestaand stedelijk gebied.

Volgens het juryoordeel gaat het hier om een integrale benadering en is er een uitstekende samenwer-king gezocht, die navolging verdient. Het gehele project is milieuvriendelijk opgesteld, waterberging en waterkwaliteit komen goed aan bod. Het is volgens de jury geschikt als voorbeeldproject en kan daar-mee andere gemeenten dienen. Kunst heeft ook een plek in het park ingenomen en dat is een leuke extra aanvulling.

Stichting De Bovenlanden ook in de prijzen
In de categorie Belangenorganisaties heeft Stichting De Bovenlanden de prijs in de wacht gesleept voor het gehele inrichtings- en beheersplan de Gagel. De jury oordeelde dat in het geheel, water een mooie plaats heeft gekregen en dat dit eigen initiatief om de leefomgeving te verbeteren, een uistekend voor-beeld is voor anderen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug