RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Vervanging afsluitpalen in Dorpsstraat Mijdrecht

Datum: 25 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De palen die de Dorpsstraat in de avond en nacht voor het verkeer afsluiten zullen worden vervangen door op afstand bedienbare palen die in de grond verzinken.

Dit is het plan van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad besluit om geld hiervoor beschikbaar te stellen. De kosten van de palen, het plaatsen daarvan en bijkomende voorzieningen bedragen ca € 65.000,--.

In 2003 zijn in de Dorpsstraat op diverse plaatsen bloembakken en palen geplaatst na een reeks van ramkraken in Mijdrecht en omgeving. De palen die de Dorpsstraat in de avond en nacht afsluiten voor verkeer, worden handmatig bediend.. De huidige palen dienen te worden vervangen aangezien ze regelmatig kapot gaan en niet voldoende vorstbestendig zijn. Bij calamiteiten in de Dorpsstraat in de avond en nacht betekent dit een verhoogd risico omdat de hulpdiensten dan meer tijd nodig hebben om in het afgesloten gedeelte van de Dorpsstraat te komen. Ook bewoners van dat gedeelte van de Dorpsstraat kunnen dan niet meer in of uitrijden.

Gekozen is voor inzinkbare afsluitpalen die op afstand of via een kaartlezer en een pasje bij de afslui-ting bediend kunnen worden. Voor de hulpdiensten kunnen de palen zelfs direct vanuit de meldkamer in Utrecht bediend worden.

Om het verkeer ook overdag te weren zal de Dorpsstraat straks ook niet meer voor auto’s toegankelijk zijn vanaf Bozenhoven, met uitzondering van de hulpdiensten en bewoners van de Dorpsstraat. Auto-verkeer kan aan die kant uitsluitend de Dorpsstraat uitrijden.

Het college van burgemeester en wethouders wil dit voorstel aan de gemeenteraad voorleggen in zijn vergadering van 1 juni 2006 De raadscommissie “bestuur” zal dit behandelen in de vergadering van 17 mei aanstaande.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug