RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Cameratoezicht Ronde Venen

Datum: 25 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Wegen de kosten op tegen het te verwachten effect van cameratoezicht? Dat is de hamvraag die het college van burgemeester en wethouders gaat voorleggen aan de raadscommissie Be-stuur.

Op grond van een grove indicatie is berekend dat cameratoezicht in de Dorpsstraat in Mijdrecht met zes beweegbare camera’s ca € 160.000,-- tot € 200.000,-- gaat kosten. De jaarlijks terugkerende kos-ten bedragen ca € 50.000,--. Deze jaarlijkse kosten worden vooral veroorzaakt door het live-uitkijken van de beelden in een toezichtcentrale.

Indien niet tot aanschaf van de apparatuur wordt overgegaan kan de apparatuur ook worden geleasd. Dit kost ook zo’n € 50.000,-- per jaar. Indien de keuze wordt gemaakt om een nog groter gebied onder de werking van cameratoezicht te laten vallen zullen de kosten nog hoger zijn.

Veiligheidsanalyse
Na de motie van de raad om cameratoezicht in Mijdrecht te introduceren heeft het college van burge-meester en wethouders in januari 2006 de juridische kaders van cameratoezicht in een startnotitie toegelicht. Een van de eisen is dat cameratoezicht vanwege de privacyaspecten in goede verhouding moet staan tot het doel daarvan. Een veiligheidsanalyse moet aantonen of er sprake is van een goede verhouding tussen het doel en het middel. Het doel van cameratoezicht is om de vernielingen en over-last in het centrum van Mijdrecht tegen te gaan.

In de notitie die nu aan de raadscommissie Bestuur wordt voorgelegd is een analyse gegeven van de politiecijfers op het gebied van met name vernielingen/vandalisme in de afgelopen drie jaar in het cen-trum van Mijdrecht.

Kosten versus veiligheid?
Conclusie van de notitie is dat de kosten van cameratoezicht aanzienlijk zijn in relatie tot het gemid-delde aantal aangiften (objectieve veiligheid). Het eind 2005 gehouden onderzoek onder de inwoners over de veiligheid en leefbaarheid laat wel zien dat de inwoners van het centrum zich het minst veilig voelen in hun eigen buurt (subjectieve veiligheid). Overlast door jongeren, criminaliteit en vandalisme worden als belangrijkste problemen gezien.

Daarnaast wordt gewaarschuwd voor het effect van verschuiving van de problemen en dat opsporing en vervolging op grond van camerabeelden in de praktijk zeer moeilijk is.

Burgemeester en wethouders willen graag van de raadscommissie Bestuur weten of er op grond van huidige informatie er voldoende politieke draagvlak aanwezig is om over te gaan tot het aanvragen van offerten voor de concrete toepassing van cameratoezicht en de uitvoering daarvan.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug