RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ontwikkeling Marickenland gaat door

Datum: 25 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het ontwikkelen van woningen, natuur en recreatie in Marickenland gaat door. De partners in het project, het ministerie van LNV, de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen en Staatsbos-beheer hebben hiertoe besloten. Zij zijn het eens geworden en hebben een aantal afspraken ge-maakt waardoor het project door kan gaan.

Hiermee is een einde gekomen aan een impasse die was ontstaan toen de gemeenteraad begin dit jaar besloot de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) niet te vestigen. De partners van het project Marickenland hebben naar aanleiding van dit raadsbesluit overleg gevoerd. Doel van dit overleg was te komen tot nieuwe waarborgen, waardoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten kan worden. In het overleg hebben alle partners uitgesproken door te willen gaan met de ontwikkeling van Marickenland, maar dat voor het gebied wel nieuwe waarborgen moeten komen om de koppeling tussen wonen en natuur zeker te stellen. Het gaat om de gecombineerde ontwikkeling van een 500 hectare groot natuur- en recreatiegebied en 950 woningen in Marickenland, het gebied tussen de kernen van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.

Afgesproken is dat de gemeente binnen 2 jaar het bestemmingsplan gaat wijzigen om de natuur-, recre-atie- en woonbestemming vast te leggen. De overige partners hechten veel waarde aan deze afspraak.

Zodra deze nieuwe afspraken opnieuw bekrachtigd zijn, zullen alle opgeschorte activiteiten hervat wor-den.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug