RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeentebestuur neemt verantwoordelijkheid bij racisme

Datum: 20 april 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
Het gemeentebestuur veroordeelt de racistische daden, zoals die zondagavond 16 april in Premtime aan de kaak werden gesteld, sterk. Niet alleen op basis van artikel 1 van de Grondwet, maar ook op basis van medemenselijkheid.

De uitzending geeft een somber beeld van de Kwakelse gemeenschap. Het gemeentebestuur hoopt dat de inwoners met elkaar in gesprek gaan om dit beeld te zuiveren. Het gemeentebestuur is van harte bereid om dit, waar mogelijk, te ondersteunen.

Over de wijze hoe hier verder vorm aan gegeven wordt, komt het gemeentebestuur de komende tijd nog terug. Dit onderwerp leent zich ook goed als thema voor toekomstige buurtbeheer-overleggen.

Over racistische incidenten is voortdurend contact met de politie en met de woningbouwvereniging. Ook zij hebben hun zorgen over het racisme in onze gemeente uitgesproken.

De burgemeester heeft de afgelopen tijd met daders en slachtoffers verschillende gesprekken gevoerd en meerdere huisbezoeken afgelegd. Met de politie zijn harde afspraken gemaakt over de aanpak van racisme zaken. Is er sprake van aangifte dan wordt alles in het werk gesteld om daders op te sporen en te straffen.

Waarom de vragen van Premtime niet beantwoord?
De oorspronkelijke aanleiding voor het programma Premtime was een vechtpartij die zich in Aalsmeer heeft afgespeeld. In samenspraak met de gemeente Aalsmeer is besloten om hangende het onderzoek geen verklaring naar buiten te brengen. Achteraf is in het programma Premtime de situatie breder belicht.

Dit vormt de aanleiding om nu aan te geven waar de gemeente Uithoorn staat en waar ze met veel inzet verder mee door wil gaan.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug