RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Nieuw Alzheimer Café in gemeente De Ronde Venen!

Datum: 14 april 2006
Bron: Ingezonden stukken
De Afdeling Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht is in samenwerking met het Regionaal Steunpunt Mantelzorg, de Stichting Welzijn Ouderen De Ronde Venen en Verzorgingshuis Zuiderhof, gestart met de organisatie van een vierde Alzheimer Café in de regio West Utrecht, nl. in De Ronde Venen. De andere Cafés zijn gevestigd in Abcoude, Maarssen en Woerden.

Een Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er worden gastsprekers uitgenodigd die over de verschillende aspecten van de ziekte uitleg geven.

Tevens zijn er muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar.

Het Alzheimer Café wordt 1 keer per maand op een vaste avond georganiseerd.

In diverse plaatsten in Nederland draaien al succesvolle Café’s (bijna 100!) en op basis van de opgedane ervaring elders, wordt nu ook in De Ronde Venen het Alzheimer Café opgestart.

Momenteel is de werkgroep, bestaande uit 8 mensen, actief bezig om alle voorwaarden te scheppen voor een goede opzet van het Alzheimer Café. Er is al een team van 2 vaste gespreksleiders, een paar leden van de werkgroep zijn gastvrouw, er worden gastsprekers uitgenodigd en muzikanten. In mei wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd voor leden van de nieuwe klankbordgroep.

Het Café mag de gastvrijheid genieten van verzorgingshuis Zuiderhof in Vinkeveen, alwaar een gezellige ruimte beschikbaar is. Het Alzheimer Café gaat van start in oktober van dit jaar op de tweede woensdagavond van de maand. De data zijn: 11 oktober, 8 november, 13 december 2006.

De werkgroep is druk bezig met het programma voor de bijeenkomsten.

Er wordt zo veel mogelijk samen gewerkt met instanties die betrokken zijn bij dementie.

Via persberichten, folders en affiches zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Informatie:
Indien u meer informatie wilt, wanneer u lid wilt worden van de klankbordgroep of wanneer u als belangstellende op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u contact opnemen met:

Connie Mennens, Regionaal Steunpunt Mantelzorg, tel. 0346 285303 (ma t/m do) of met Anneke van Breukelen, Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen, tel.0297-230288 (di en wo).

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug