RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gagelgebied van Stichting De Bovenlanden ook genomineerd voor AGV-prijs

Datum: 13 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Stichting De Bovenlanden is met het natuurterrein Gagelgebied in Wilnis ook genomineerd voor de Prijs voor Waterkwaliteit en Waterveiligheid die door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt uitgereikt.

Stichting De Bovenlanden beheert in het Gagelgebied legakkers en probeert te voorkomen dat de legakkers op termijn verdwijnen door wind, golfslag en muskusratten. De winnaar wordt op 20 april tijdens de prijsuitreiking in het Muiderslot in Muiden bekendgemaakt.

Naast het Gagelgebied van Stichting De Bovenlanden is ook het project ‘Waterhuishouding Wickelhof’ van de gemeente De Ronde Venen genomineerd. In totaal zijn 5 projecten en organisaties genomineerd.

Het Gagel gebied in Oudhuyzen (Wilnis)
Oorspronkelijk was er op de plaats waar nu Oudhuyzen ligt een waddengebied, waarin, door jarenlang vrij spel van eb en vloed, zeeklei werd gedeponeerd. Deze zeeklei ligt nu op een diepte van ± 10 meter. Daarna werd het water minder zout, doordat de zee minder makkelijk toegang kreeg door de duinvorming langs de huidige kust. In het brakke water gingen water- en moerasplanten en bomen groeien. Ook kwam er heide voor. Door deze plantengroei is er veenvorming ontstaan. Dit proces heeft zich enkele malen herhaald en zo heeft zich een veenlaag gevormd van verscheidene meters dik.

Rond 1800 is men in Oudhuyzen weiland gaan afgraven(turf), waardoor er legakkers ontstonden.

Door de familie Brouwer en door Staatsbosbeheer zijn elk acht legakkers in erfpacht gegeven aan de Stichting De Bovenlanden. De legakkers worden nu ieder jaar een of tweemaal gemaaid. De knotploeg van Leefbaar Mijdrecht-Wilnis houdt de houtopslag bij en helpt met het afvoeren van gemaaid gras.

Door wind, golfslag en de muskusrat worden delen van de legakkers weggeslagen. Daardoor dreigen ze op termijn te verdwijnen. Daarom is er nu, in samenwerking met het Landschapsbeheer Utrecht een plan ontwikkeld om de oevers van de legakkers in het Gagelgebied te ontwikkelen op zo’n manier dat naast de bescherming van de oevers ook een versterking van de natuurwaarden in het gebied plaatsvindt

AGV wil met de prijs personen en instanties belonen en eren die initiatieven genomen hebben om bij te dragen aan voldoende schoon water voor mens, dier en plant, en bescherming tegen het water.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug