RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Resultaten gescheiden inzameling Ronde Venen

Datum: 11 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
In de Ronde Venen wordt het huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. De raad heeft in 2003 doelstellingen vastgesteld voor het gescheiden inzamelen van afval. Deze doelstellingen zijn afgeleid van de landelijke doelstellingen voor 2006. In dit afvalhoekje kunt u de resultaten lezen van afvalscheiding in De Ronde Venen.

Doelstellingen
De raad vindt het belangrijk dat het huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden wordt ingezameld. In 2006 moet 60% van al het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld worden. Om deze doelstelling te bereiken, is het van belang dat u uw afval gemakkelijk gescheiden kunt inleveren. Groente- fruit- en tuinafval en restafval worden elke twee weken aan huis ingezameld. Los papier wordt ook elke twee weken ingezameld en papier in containers één keer per maand. Verder staan er op allerlei plekken in De Ronde Venen glasbakken en kledingcontainers. Daarnaast kunt u met uw grof huishoudelijk afval terecht op het afvalbrengstation. De KCA-wagen rijdt één keer per jaar door de gemeente, om KCA in te zamelen.

Inwoners scheiden hun afval steeds beter


De doelstellingen zijn vastgesteld in kilogrammen per inwoner en zien er als volgt uit: GFT-afval - 125 kg
Papier en karton - 90 kg
Glas - 23 kg
Textiel - 5 kg
KCA - 2 kg

Dit houdt dus in dat elke inwoner van De Ronde Venen bijvoorbeeld 90 kilogram oud papier gescheiden zou moeten inleveren.

Uit de resultaten van 2005 blijkt dat u uw afval al heel goed scheidt:
GFT-afval - 125 kg
Papier en karton - 73 kg
Glas - 23 kg
Textiel - 5 kg
KCA - 1,7 kg

De doelstellingen voor GFT-afval, glas en textiel worden al gehaald. De resultaten voor papier en KCA kunnen nog verbeteren. Als het zo door gaat, dan halen we met z’n allen de doelstellingen voor 2006!

Inzameling los papier
Het papier wordt niet op 19 april maar op 26 april ingezameld. De papiercontainers worden wel op 19 april geleegd."

Open dag NME-centrum 22 april
Op zaterdag 22 april vindt de Open Dag van NME-centrum De Woudreus plaats. Tijdens deze open dag is gratis compost verkrijgbaar tegen inlevering van een bon die volgende week op de gemeentepagina verschijnt (OP=OP).

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug