RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Advies coalitievorming Ronde Venen

Datum: 29 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Een coalitie van CDA, VVD en Ronde Venen Belang is volgens het advies van de informateur voor de collegevorming voor de nieuwe bestuursperiode de beste optie om te komen tot een coalitieakkoord.

De informateur, de heer drs. E.Haitsma, heeft vandaag in een openbare bijeenkomst zijn advies gepresenteerd voor de collegevorming voor de periode 2006-2010. Tijdens zijn presentatie heeft hij in het kort zijn schriftelijke rapport “Bouwstenen voor De Ronde Venen” toegelicht waarin zijn bevindingen en de gesprekken met de acht fractiedelegaties zijn vastgelegd. Hiermee heeft hij zijn opdracht als informateur uitgevoerd.

Op grond van een open verkenning van de mogelijke samenwerking onder de 8 politieke fracties is hij gekomen tot een advies over de beoogde coalitie voor het college van burgemeester en wethouders. In deze verkenning stonden de beleidsprioriteiten en de standpunten van de fracties over de wenselijke coalitie en de bestuurscultuur/bestuurlijke vernieuwing centraal.

Zijn conclusie is dat een coalitie van CDA, VVD en Ronde Venen Belang, 13 van de 23 zetels, kan rekenen op een breed draagvlak en dat in de formatiefase via onderhandelingen met deze politieke fracties tot een coalitieakkoord kan worden gekomen.

In zijn rapport geeft hij onder de conclusies voorts aan dat voortzetting van de huidige coalitie CDA, VVD en De Combinatie voor de hand zou liggen, vanwege de winst van twee zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CDA respectievelijk De Combinatie.

Aangezien tijdens zijn verkenning echter gebleken is dat De Combinatie een maximum van 3 wethouders voor het nieuwe college voorstaat en andere partijen 4 wethouders is hij gekomen tot zijn advies. Voor de Combinatie is het aantal wethouders een breekpunt voor de coalitievorming. De lijsttrekker van het CDA, Jan van Breukelen, heeft aangegeven dat hij als formateur gaat optreden en de onderhandelingen om te komen tot een coalitieakkoord op korte termijn zal starten.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug