RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente vraagt ministerie VWS subsidie voor sportactiviteiten voor de Rondeveense jeugd

Datum: 28 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De afgelopen jaren heeft de gemeente De Ronde Venen goed gebruik gemaakt van rijkssubsidies voor de Breedtesportimpuls (BSI). Voor jong en oud zijn diverse nieuwe sportactiviteiten ontwikkeld. Om de activiteiten voor de jeugd van 4 tot 14 jaar ook na beëindiging van de subsidie BSI, eind 2007, veilig te stellen, vraagt de gemeente nu al bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) subsidie aan voor de jaren 2008 – 2011.

Binnen de Breedtesportimpuls worden vanuit het deelproject Onderwijs en Sport diverse projecten uitgevoerd met als doel het bevorderen van een actieve leefstijl onder de jeugd. Kinderen leren over het belang van sport en bewegen én over sportiviteit en respect. Door de subsidieaanvraag kan de gemeente, samen met inzet en bijdragen van anderen, zoals de GGD, (basis)scholen en een eigen bijdrage van deelnemers de projecten ook nĂ¡ 2007 voortzetten en nieuwe projecten te starten.

Bewegingsconsulent
Een vakdocent ondersteunt bewegingsonderwijs

Kies voor Hart en Sport onder schooltijd
Ttrainers voor de klas: clinics onder schooltijd door trainers van sportverenigingen. De clinics worden gedurende maximaal 4 weken gegevens op de basisscholen die aangeven interesse te hebben.

School en overgewicht
Themaweken op school met lessen over bewegen, gezondheid en voeding. De lessen worden verzorgd door specialisten van de ALO en de GGD. Er wordt op de scholen gewerkt met een leskist.

Jeugdvriendelijke sportvereniging
Een sportconsulent ondersteunt de verbetering van jeugdbeleid en jeugdparticipatie binnen verenigingen.

Jeugdsportpas
Sportkennismakingscursussen na schooltijd bij de sportverenigingen

School en sportiviteit
Themaweken op school met lessen over sportiviteit, spelregels en gedragsregels.

Club extra
Speciaal sportaanbod voor kinderen met een motorische achterstand,

Kanjervereniging
Verbetering van het beleid rondom sportiviteit en respect bij sportverenigingen.

Kosten
De totale kosten voor deze activiteiten in de jaren 2008 – 2011 zijn begroot op ruim € 960.000,-- Naast bijdragen van de gemeente (ca. € 91.000), de GGD, scholen en de deelnemers zelf, kan de rijksoverheid 50% subsidie verlenen. De gemeente vraagt daarom bij VWS ruim € 480.000,-- subsidie aan.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug