RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Breedtesportimpuls was ook in 2005 succesvol

Datum: 28 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Uit het jaarverslag van de Breedtesportimpuls blijkt dat Sportservice Midden Nederland, aan wie de gemeente De Ronde Venen de uitvoering van de Breedtesportimpuls heeft uitbesteed, kan terugkijken op een succesvol jaar.

Via de Breedtesportimpuls wil de gemeente De Ronde Venen jong en oud stimuleren om meer te bewegen. Sportservice Midden Nederland doet dit met vijf deelprojecten.

Verenigingsondersteuning
Een sportconsulent heeft sportverenigingen ondersteund bij beleidsvorming, waaronder vrijwilligersbeleid. Ook heeft de sportconsulent de verenigingen begeleid bij het indienen van subsidieaanvragen.

Sport en onderwijs
Diverse basisscholen hebben deelgenomen aan een project “Kies voor Hart en Sport”. In totaal hebben 243 kinderen meegedaan aan activiteiten onder schooltijd en 368 kinderen aan activiteiten na schooltijd. Daarnaast heeft een sportconsulent op alle basisscholen de leermethode ‘bijscholing bewegingsonderwijs” gepresenteerd die bedoeld is om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van de gymles.

Sport en Volwassenen
Aan de instuif ‘Zomerfit 50+’ hebben in totaal 180 senioren deelgenomen, waaronder 20 mensen die op dat moment geen sportactiviteit hadden. Naar aanleiding van deze activiteit hebben 27 senioren zich bij sportverenigingen gemeld.

Sport voor specifieke doelgroepen
Gebleken is dat bepaalde bevolkingsgroepen, zoals mensen met een (lichamelijke) beperking vaak helemaal niet aan sport doen. In samenwerking met Gymvereniging Mijdrecht zijn activiteiten ontwikkeld om kinderen met een zwakke motorische ontwikkeling in de leeftijd van 5 tot 9 jaar te ondersteunen. Eind 2005 deden 14 kinderen aan deze activiteit mee. Als zij een bewegingsachterstand hebben ingelopen, voelen ze zich binnen sportverenigingen beter thuis.

PR en Promotie
Doel van deze activiteit is het bekendmaken van de BSI binnen de gemeente. In dit verband is een Sportwijzer De Ronde Venen 2005 gemaakt en huis-aan-huis verspreid. Ook wordt alle informatie over sport in de gemeente bekendgemaakt op de website www.sportinderondevenen.nl. Het gemiddelde bezoek aan de website is in 2005 met 50% gestegen naar meer dan 200 hits per maand.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug