RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente verhoogt bijdrage aan Recreatieschap

Datum: 21 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen verhoogt de bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen met € 12.771,-. De extra bijdrage is onder andere bedoeld voor de realisatie van extra aanlegplaatsen, het project De Heul en het herstel van legakkers.

De Plassenraad, het algemeen bestuur van het schap, heeft eerder de begroting 2006 van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen vastgesteld. Deze begroting laat een verhoogde bijdrage van € 50.000 zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De extra bijdrage is bedoeld voor de uitvoering van nieuw beleid zoals extra aanlegplaatsen, het project De Heul, waarbij de vaarroute wordt omgelegd en het herstel van legakkers. Het verschil is een verhoging voor De Ronde Venen van € 12.771. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen heeft besloten akkoord te gaan met de herziene begroting en genoemd bedrag ten laste te brengen van de eenmalige ruimte 2006.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is een samenwerkingsverband tussen de ge-meenten Abcoude, Amsterdam, De Ronde Venen en de provincie Utrecht. Het schap behar-tigt de openluchtrecreatie in het werkgebied, waar de gemeente De Ronde Venen deel van uitmaakt. Dit gebied omvat o.a. de open plassen en de legakkergebieden. In het recreatieve gebruik ligt het accent op watersport en verblijfsrecreatie.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug