RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Tegemoetkoming stookkosten voor minima

Datum: 16 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft besloten om minima een tegemoetkoming in de stookkosten te geven. Reden hiervoor zijn de hoge stookkosten van het afgelopen jaar. Deze kosten zijn meer dan gemiddeld gestegen. Wie komen in aanmerking voor de tegemoetkoming stookkosten? Het college van B&W stelt de regeling open voor bijstandsgerechtigden en overige minima met een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Daarbij wordt dezelfde vermogenstoets gehanteerd als bij de aanvraag voor een Wwb uitkering. Met welk inkomen kunt u in aanmerking komen?

Personen van 21 tot 65 jaar

Norm tot 110%

 Netto maandinkomen Vermogen
Alleenstaande Max. € 924,92 Max. € 5.180,00
Alleenstaande ouder Max. € 1.189,19 Max. € 10.360,00
Echtpaar of samenwonenden Max. € 1.321,32 Max. € 10.360,00

Personen van 65 jaar of ouder

Norm tot 110%

 Netto maandinkomen Vermogen
Alleenstaande Max. € 1.004,50 Max. € 5.180,00
Alleenstaande ouder Max. € 1.246,40 Max. € 10.360,00
Echtpaar of samenwonenden Max. € 1.387,89 Max. € 10.360,00

Bij verblijf in inrichting/AWBZ instelling Personen van 21 tot 65 jaar

Norm tot 110%

 Netto maandinkomen Vermogen
Alleenstaande (ouder) Max. € 294,21 Max. € 5.180,00
Echtpaar of samenwonenden Max. € 457,64 Max. € 10.360,00

Hoe kunt u deze tegemoetkoming aanvragen? Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, dan kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de balie Zorg en Welzijn in het gemeentehuis of bij de Servicepunten. U moet zich voor 19 april 2006 aangemeld hebben. Uitbetaling De planning is de vergoeding uiterlijk in juni 2006 uit te betalen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug