RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Herinrichting Viergang 30 km-zone in uitvoering

Datum: 16 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Op maandag 20 maart 2006 starten de werkzaamheden aan de herinrichting tot 30 km-zone van de Viergang in de wijk Molenland te Mijdrecht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half mei 2006. Als gevolg van deze werkzaamheden ontstaan in die periode enige stremmingen voor het doorgaande verkeer.

De werkzaamheden starten met het aanpassen en – wat de voorrangsregeling betreft – het ‘gelijkwaardig maken’ van alle aansluitende straten aan de Viergang. Hiervoor vervangt de gemeente de bestaande uitritten. Wanneer een zijstraat van de Viergang al een 30 km-zone was en nu dus wat betreft het verlenen van voorrang een ‘gelijkwaardige kruising’ ontstaat, wordt de uitritconstructie verwijderd.

De werkzaamheden, die nabij de Oosterlandweg starten en in de richting van Bozenhoven opschuiven, duren tot eind april 2006. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. De afsluiting van de zijstraten, die per zijstraat telkens slechts enkele dagen duurt, wordt met borden aangegeven. Wijkbewoners en bestemmingsverkeer dienen dus alert te zijn op welke zijstraat is afgesloten. Het blijft altijd mogelijk om het achterliggende gebied te bereiken via een andere aansluiting op de Viergang.

Doorgaand verkeer tijdelijk gestremd
Tussen 1 en 19 mei 2006 past de gemeente de aanwezige drempels in de rijweg aan en worden nieuwe verkeersremmende voorzieningen aangebracht. Ook worden de kruispunten die ‘gelijkwaardige kruisingen’ zijn, voorzien van een rode coating. Tijdens deze werkzaamheden worden delen van de Viergang afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk. De omleidingsroute voor het openbaar vervoer en het doorgaande verkeer tijdens deze periode wordt tijdig kenbaar gemaakt.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug