RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Informateur voor nieuwe gemeenteraad Ronde Venen aangesteld

Datum: 15 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Tijdens een eerste bijeenkomst van in de nieuwe raad vertegenwoordigde partijen in de ge-meente De Ronde Venen heeft de CDA fractie het initiatief genomen en aangegeven te willen gaan werken met een informateur. De opdracht aan deze informateur is om op de kortst mogelijke termijn met een advies te komen over welke partijen de meeste kans van slagen hebben om tot een coalitieakkoord te komen. De in de raad vertegenwoordigde partijen hebben ingestemd met de benoeming van drs. E.H. Haitsma als informateur.

De werkwijze van de informateur zal bestaan uit het voeren van een of meer gesprekken met de partijen om de juiste informatie te verkrijgen. In een volgende openbare vergadering zal hij verslag doen van zijn bevindingen en de informatieperiode afsluiten. Daarna kunnen de coalitieonderhandelingen van start gaan. Gestreefd zal worden om het coalitieakkoord te bespreken in de raadsvergadering van 20 april.

De informateur, de heer Haitsma, is CDA fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Utrecht geweest en tot 1 januari waarnemend burgemeester in de voormalige gemeente Amerongen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug