RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Voortgang onderhandelingen nieuw college Uithoorn

Datum: 14 maart 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart hebben de onderhandelaars van de VVD: Joop Hoogkamer en Jeroen Verheijen met twee vertegenwoordigers van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde partij een oriënterend gesprek gevoerd.

In dat gesprek zijn de vooraf gezamenlijk geformuleerde vragen aan de orde gesteld. Uit de gegeven antwoorden is een aantal conclusies getrokken.

Deze conclusies kunt u lezen in de voortgangsbrieven van de VVD.

Maandag 13 maart wordt gestart met een inventarisatie van de verschilpunten tussen de programma’s van de vier partijen, die zich bereid hebben verklaard om deel te nemen aan een te vormen coalitie.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug