RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

OV Visie Aalsmeer 2006

Datum: 14 maart 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Het openbaar vervoer in Aalsmeer wordt als onderdeel van de concessie Amstelland-Meerlanden in oktober 2006 aanbesteed door het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). Deze concessie omvat de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Deze aanbesteding zal door middel van een programma van eisen (PVE) gebeuren.

De inhoud van dit PVE zal gebaseerd zijn op de wensen en eisen van de gemeenten en een eerder vastgestelde ROA Visie Openbaar Vervoer (OV-Visie). Het college heeft, na consultatie van de dorps- en wijkraden, op 28 februari 2006 een visie op het openbaar vervoer in Aalsmeer vastgesteld. In deze visie zijn de gemeentelijke wensen en eisen ten aanzien van het openbaar vervoer voor de volgende concessieperiode vastgelegd. De visie wordt ter kennisname aangeboden aan het Beraad van 14 maart.

Meer informatie
In de rechterkolom kunt u het visiedocument als PDF-bestand downloaden. Voor meer informatie over de aanbesteding van het openbaar vervoer door het ROA kunt u op de website van het ROA terecht. Kijk in de rechterkolom onder ‘zie ook’ voor de link.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug