RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

CSW krijgt mogelijk een kunstgrasveld

Datum: 14 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Voetbalvereniging CSW uit Wilnis krijgt - als de raad instemt met het financiële voorstel van het college van B&W - een kunstgrasveld. Al geruime tijd kampt CSW met een tekort aan velden en trainingsaccommodatie. Een kunstgrasveld kan zowel voor wedstrijden als voor trainingen gebruikt worden, waardoor het tekort wordt opgelost. Als het voorstel is goedgekeurd, kan CSW in september 2006 al gebruik maken van het nieuwe veld.

De fracties van CU/SGP, VVD, RVB, CDA, VVW en Compier hebben gezamenlijk een motie ingediend om de aanleg van een kunstgrasveld bij CSW vóór het komende seizoen mogelijk te maken. In de raadsvergadering van 2 maart 2006 is die motie aangenomen. De benodigde voorstellen zijn nu verder uitgewerkt door het college van B&W.

CSW heeft op dit moment drie volwaardige wedstrijd voetbalvelden, een wedstrijd- / trainingsveld (WETRA-veld) en een half (trap)veld. Omdat de wedstrijdvelden niet gebruikt kunnen worden als trainingsveld, komt de voetbalvereniging trainingsruimte tekort. Een kunstgrasveld kan zowel voor wedstrijden, als voor trainingen gebruikt worden. Daarmee wordt het tekort aan velden opgelost.

Voor de aanleg van een kunstgrasveld is een investeringsbudget nodig van € 380.000. De huur van het kunstgrasveld zal € 5.270 bedragen. In het voorstel is rekening gehouden met de mogelijke verplaatsing op termijn van CSW naar ‘De Driehoek’. Er is uitgegaan van een afschrijving van het veld in maximaal 7 jaar.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug