RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Herinrichting Watersportcentrum Vinkeveen Haven

Datum: 10 maart 2006
Bron: Ingezonden stukken
De afgelopen winter is er hard gewerkt aan de infrastructuur van Watersportcentrum Vinkeveen Haven aan de Herenweg te Vinkeveen.

Op de thuisbasis van Zeilschool de Vinkeveense Plassen zijn diverse afmeervoorzieningen verplaatst en vervangen waardoor de indeling van de haven overzichtelijker en efficiënter is geworden. Zowel de activiteiten van Zeilschool de Vinkeveense Plassen als ook de watersportevenementen en verhuuractiviteiten van Vinkeveen Haven hebben binnen de havenkom nu hun eigen plaats gekregen. Ook de reddingsbrigade heeft een tweetal nieuwe ligplaatsen tot haar beschikking. Lagen zij tot voor kort aan de binnenkant van de havenkom, de nieuwe ligplaatsen liggen aan de buitenzijde van de haven in de directe nabijheid van de Plassenbrug. Hierdoor wordt het voor de Reddingsbrigade beter mogelijk om bij calamiteiten snel uit te varen. De door de herinrichting vrijgekomen ligplaatsen in de haven zijn beschikbaar voor bezoekers aan het terras Het Voordek welke is gelegen aan de havenkom en gedurende het seizoen is geopend op zaterdag en zondag (10.00 – 19.00 uur).

Met ingang van het seizoen 2006 is de verhuurvloot van Vinkeveen Haven onder andere uitgebreid met een 4-tal aluminium motorboten welke voorzien zijn van een buitenboordmotor. Deze boten van 5 bij 2 meter zijn een welkome aanvulling op de reeds aanwezige verhuurvloot van motorboten, de drie elektrische sloepen (8 personen), Valken en kano’s. De motorboten zijn overgenomen van Jachthaven Achterbos die zich meer is gaan richten op de verkoop van nieuwe en gebruikte sloepen. Door de ruime afmetingen van deze motorboten is het nu mogelijk vanuit het dorp Vinkeveen met 6 personen comfortabel een zelfstandige rondvaart te maken over de Vinkeveen Plassen.

Medio April zal het kantoor van Zeilschool de Vinkeveense Plassen en Vinkeveen Haven, vanuit Het Droogdok (voormalige gymzaal), gaan verhuizen naar het havenkantoor gelegen naast het terras. Speciaal voor de motorboten en elektrische sloepen zijn direct voor het kantoor extra ligplaatsen gerealiseerd. Door de situering van het kantoor aan de havenkom kunnen huurders nu eenvoudiger instructie krijgen alvorens zij de plas gaan verkennen. Er lopen diverse vaarroutes voor (elektrische) sloepen en kano’s langs Vinkeveen Haven. Deze routes zijn langs het water gemarkeerd met routebordjes. In het weekend van 18 en 19 maart zullen de laatste boten vaarklaar gemaakt worden en hun nieuwe ligplaatsen gaan innemen in de haven.

Naast het herinrichten van de haven en de daarbij behorende afmeervoorzieningen is de natuurlijke beschoeiing langs de ringvaart en parkeerplaats aangepakt en voorzien van nieuwe takkenbossen (wilgen) welke het komend voorjaar weer zullen uitlopen. Door de huisaannemer van Vinkeveen Haven De Firma W. Zaal & Zn is vervolgens de berm aangebaggerd zodat het geheel er de komende jaren weer netjes bijligt. De bermen zullen in het voorjaar ingezaaid worden met een mengsel van graszaden en wildbloemen.

Kortom, Watersportcentrum Vinkeveen Haven en Zeilschool de Vinkeveense Plassen zijn klaar voor een nieuw seizoen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug