RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Steunpunt huiselijk geweld Uithoorn

Datum: 09 maart 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
Voor de regio Amstelland en de Meerlanden opent 13 maart het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld haar deuren. Hier kan iedereen terecht voor informatie, advies en hulp op het gebied van huiselijk geweld.

Zowel slachtoffers, plegers, getuigen als andere betrokkenen.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld komt in alle sociaal-economische klassen voor en is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Het is vaak een sluipend proces dat veel schaamte en schuldgevoelens met zich mee brengt. Om het geweld te kunnen doorbreken is het belangrijk om over de ontstane situatie met iemand te praten.

Telefoonnummer
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 020-6116022. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

Speerpunt van beleid
Het Ministerie van VWS heeft de bestrijding van huiselijk geweld tot speerpunt van beleid gemaakt en heeft daartoe een stimuleringsregeling gemaakt voor alle gemeenten om een advies- en steunpunt huiselijk geweld op te zetten.

De gemeente Uithoorn heeft dit opgepakt samen met de andere gemeenten in Amstelland en de Meerlanden. De organisaties voor maatschappelijk werk, AMWAmstelland en Meerwaarde, hebben tot taak dit steunpunt vorm te geven.

Hieraan voorafgaand is al een project geweest waarin de verschillende hulpverlenende organisaties afspraken hebben gemaakt over een integrale aanpak van huiselijk geweld. Door dit nieuwe advies-en steunpunt is nu ook de toegang tot de hulpverlening duidelijk geregeld.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug