RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Veiligheid op bedrijventerreinen Aalsmeer aangepakt

Datum: 07 maart 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Eén loket waar ondernemers met al hun vragen op het gebied van veiligheid terecht kunnen. Dat beoogt de Stichting Kwaliteitsverbetering Bedrijventerreinen Noord-Holland Zuid (SKB) te zijn. De stichting zal samen met ondernemers een aantal concrete projecten uitvoeren om de veiligheid en kwaliteit van industrie- en kantorenlocaties in het zuiden van Noord-Holland te verbeteren.

Het werkgebied van de SKB beslaat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem Haarlemmermeer en Uithoorn. Belangrijkste doel is het verbeteren van de veiligheid op bedrijventerreinen, met name door het tegengaan van criminaliteit. Daarbij kan het gaan om zwaardere criminaliteit zoals gerichte diefstal van goederen, maar ook om kleinere vergrijpen als baldadigheid en vandalisme. De stichting brengt de complexe processen die met veiligheid te maken hebben in kaart en draagt oplossingen aan.

Daarnaast vormt de SKB ook een veiligheidsloket; een plaats waar ondernemers vrijblijvend terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Via de website www.bedrijventerreinen-nhz.nl kunnen rechtstreeks vragen worden gesteld aan de programmamanager van de SKB. Hij zal deze, als specialist op het gebied van veiligheid, vervolgens van een deskundig antwoord voorzien.

Signaal van ondernemers
Het oprichten van de stichting is tot stand gekomen op initiatief van De Zakenband, een overkoepelend orgaan voor ondernemersverenigingen in de regio. Bij het bedrijfsleven bleek behoefte te bestaan aan ondersteuning op het gebied van veiligheid en aanpak van criminaliteit. Dit signaal heeft vorig jaar geresulteerd in de oprichting van de SKB, waarin wordt deelgenomen door de provincie Noord-Holland, de betreffende gemeenten, politie, de Kamer van Koophandel en ondernemersorganisatie VNO-NCW. Voorzitter is de heer J.I.M. Hoffscholte, burgemeester van Aalsmeer.

Het bedrijfsleven leidt elk jaar veel schade door criminaliteit en onveiligheid. Met name op verouderde industrie- en kantorenlocaties kan verpaupering leiden tot toename van de criminaliteit, waardoor het ondernemen bemoeilijkt wordt. De SKB wil samen met de ondernemers maatregelen treffen om dit te voorkomen en, waar nodig, tegen te gaan. Achterliggende gedachte daarbij is dat door het verbeteren van de veiligheid ook de kwaliteit van het bedrijventerrein als geheel omhoog gaat. Een veilige omgeving betekent immers een belangrijke voorwaarde voor ondernemers om zich ergens te vestigen.

Eerste projecten
Na de oprichting in 2005 heeft de stichting geïnventariseerd welke terreinen het meest voor ondersteuning in aanmerking komen. Mede op basis hiervan zijn inmiddels de eerste projecten in gang gezet. In Aalsmeer is voor de industrieterreinen Hornmeer-Zwarteweg-Molenvliet een convenant afgesloten om binnen een half jaar het Keurmerk Veilig Ondernemen in te voeren, waarbij de SKB een ondersteunende rol speelt. In Haarlemmermeer is een vergelijkbaar project gestart voor het bedrijventerrein Hoofddorp-Noord. De komende tijd zal de SKB ook voor andere locaties concrete voorstellen doen.

Meer informatie: www.bedrijventerreinen-nhz.nl.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug