RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

College krijgt meer verantwoordelijkheden op het gebied van huisvesting onderwijs

Datum: 07 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het college van B&W krijgt meer verantwoordelijkheden op het gebied van huisvesting van het onderwijs. Bijvoorbeeld de vaststelling van het huisvestingsprogramma en het huisvestingsoverzicht. Daarnaast zal het college ook de ontvangst, beoordeling, besluitvorming en uitvoering van een aanvraag met spoedeisend karakter afhandelen. Deze verschuiving van bevoegdheden is een gevolg van het dualisme en is wettelijk verankerd.

De “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Ronde Venen” is in december 1996 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna is de verordening nog een paar maal gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Omdat er als gevolg van het dualisme een aantal nieuwe ontwikkelingen is, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) alle gemeenten begin erop gewezen geadviseerd de verordening aan te passen aan de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden. Deze wet is op 8 maart 2006 van kracht.

In deze nieuwe wet wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college geregeld. De bestuursbevoegdheden worden zo veel mogelijk geconcentreerd bij het college van burgemeester en wethouders.

Er wordt een wijzigingsverordening aan de verordening toegevoegd. Omdat naar verwachting in 2006 de huisvestingsverordening onderwijs wordt gewijzigd, is geen nieuwe verordening gemaakt.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug