RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Subsidie aanvragen voor 2007? Doe dat vóór 1 april 2006!

Datum: 02 maart 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Zoals elk jaar kunnen maatschappelijke organisaties in Aalsmeer subsidie aanvragen voor het komende jaar. In aanmerking komen activiteiten die door organisaties in gemeentelijk of gemeenschappelijk belang worden uitgevoerd. Subsidies voor 2007 moeten voor 1 april 2006 worden aangevraagd.

De gesubsidieerde activiteiten moeten passen binnen het gemeentelijke beleid. Er is een Algemene subsidieverordening vastgesteld door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor het betreffende subsidiejaar. In die verordening en beleidsregels staat nader omschrijven aan welke voorwaarden uw activiteiten en aanvraag moeten voldoen. Zo moet er een aantoonbaar belang voor Aalsmeer zijn en mag het verzoek er niet alleen op gericht zijn om een maximaal aantal financiële ondersteuners te krijgen. Een subsidie wordt alleen verleend door de gemeente Aalsmeer als er sprake is van een aantoonbare financiële noodzaak. Een dergelijke noodzaak kan blijken uit een door de organisatie overlegde begroting, waarin wordt aangetoond dat voortgang van de activiteit(en) niet kan(kunnen) plaatsvinden zonder subsidie.

Verder kunt u pas in aanmerking voor subsidie komen als u kunt aantonen dat ook via sponsoring, contributie of andere wegen een deel van de kosten worden betaald. De beleidsregels en de subsidieverordening zijn terug te vinden op deze website. Kijk onder ‘producten en diensten’ en daarna onder ‘verordeningen en regelingen’. De aanvraagformulieren kunt u ook downloaden. Klik daarvoor op de link document in de rechterkolom van deze pagina, dan komt u op de juiste plek terecht.

Meer informatie
Bij problemen of vragen bij het doen van de subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met Danielle Immers (op maandag, donderdag en vrijdag) of Judith Claver (op dinsdag en woensdag) van de gemeente Aalsmeer. Zij zijn bereikbaar via 0297 – 387 575.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug