RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Natuurkaart Uithoorn ter inzage

Datum: 27 februari 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
De Natuurkaart Uithoorn is opgesteld. Met dit plan willen we de aanwezige natuurwaarden binnen de gemeentegrenzen duidelijk maken en ook deze waarden waarborgen en waar mogelijk versterken.

De Natuurkaart Uithoorn bestaat allereerst uit een actueel overzicht van de aanwezige planten- en diersoorten. Hierbij is Uithoorn onderverdeeld in 10 verschillende typen groengebieden. Voor deze gebieden zijn de kenmerken en daar voorkomende beschermde soorten beschreven.

Vervolgens staat in de Natuurkaart de visie op de ontwikkeling van de ecologische structuur voor de komende jaren. Hierbij is een overzicht gegeven van de kansen en knelpunten. De visie is tot slot vertaald in een lijst met concrete inrichtings- en beheersmaatregelen om de natuur in Uithoorn te behouden en te versterken.

Waar kunt u natuurkaart bekijken?
De Natuurkaart ligt van woensdag 1 maart t/m 29 maart 2006 ter inzage voor belangstellenden. Het plan ligt in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek.

Nadere informatie is beschikbaar bij mevrouw C. Hollebeek, afdeling Infrastructuur, telefonisch bereikbaar dinsdag t/m donderdag (0297) 513247.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug