RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Proces-verbaal voor afvalverbranding tijdens jaarwisseling

Datum: 20 februari 2006
Bron: Politie Rijn & Venen
WILNIS - De politie heeft onlangs drie mannen van 19, 22 en 44 jaar en een 16-jarige jongen op het politiebureau verhoord en tegen hen proces-verbaal opgemaakt. De vier werden verhoord op verdenking van afvalverbranding tijdens de afgelopen jaarwisseling in Wilnis. De 44-jarige man was ook betrokken bij het dumpen van autobanden op het vuur tijdens de jaarwisseling 2003/2004.

Afspraken gemaakt
Reeds jaren is het traditie om tijdens de jaarwisseling in Wilnis vreugdevuren te ontsteken. Het gooien van steeds grotere aantallen autobanden op het vuur en een ernstig incident twee jaar geleden - een woning met rieten dak kon ternauwernood worden geblust - waren voor de wijkagent en de gemeente het signaal om afspraken te maken met de jongeren van onder meer de JongerenOntmoetingsPlek (JOP) in Wilnis.

Plek aangewezen
Er werd één plek aangewezen waar het vreugdevuur gesticht mocht worden en bovendien werd afgesproken dat er geen afval op het vuur gegooid zou worden. Tijdens de jaarwisseling 2005/2006 hebben de JOP-jongeren zich hieraan gehouden. Dit gold echter niet voor de vier inwoners uit respectievelijk Wilnis en Waverveen. Zij gooiden opzettelijk een groot aantal autobanden, een volgestouwde caravan met afval en een bouwkeet op het vreugdevuur.

Gevaarlijke stoffen
Bij het verbranden van zoals hierboven genoemde afvalstoffen in de open lucht, vindt er over het algemeen geen volledige verbranding plaats. Bij bijvoorbeeld plastics en autobanden komen hierdoor stoffen vrij die de bodem en lucht ernstig kunnen verontreinigen.

Onderzoek
De politie startte een onderzoek en kwam de vier uiteindelijk op het spoor. Het opgemaakte dossier is inmiddels ingezonden en de verwachting is dat de vier zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug