RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Studie haalbaarheid bouwplan Bilderdammerweg

Datum: 16 februari 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor woningbouw aan de Bilderdammerweg, ter hoogte van Calslager Bancken. Het gaat om een bouwplan van ongeveer zeventien grondgebonden woningen en 29 beneden en bovenwoningen in de sociale sector. De woningen, zowel huur als koop, zijn vooral bedoeld om tegemoet te komen aan de vraag naar starters- en jongerenwoningen in Aalsmeer en Kudelstaart.

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door Blauwhoed Eurowoningen. Voorstel van het college is om startersleningen in te zetten voor de bovenwoningen, en de benedenwoningen met gebruik van het Aalsmeerse woonfonds als huurwoning aan te bieden. Dit woonfonds geeft de mogelijkheid om 20 jaar lang de huur met circa € 60,00 per maand te verlagen. De prijsindiciatie voor de grondgebonden woningen is circa € 265.000,00, voor de bovenwoningen is de prijsindicatie circa € 142.500,00.

De ‘Studie Starters- en jongerenwoningen Bilderdammerweg te Kudelstaart, cluster IIIb’ zal op 2 maart 2006 door de gemeenteraad worden behandeld. Als de raad de studie als kader voor verdere ontwikkeling vaststelt, dan zal op basis hiervan medio 2006 het project Bilderdammerweg gestart worden. Dit moet leiden tot een Visiedocument dat in de eerste helft van 2007 door de Raad behandeld gaat worden.

Bij de totstandkoming van het Visiedocument zal een inbreng van (vertegenwoordigers van) bewoners gevraagd worden. De eerste paal gaat naar verwachting eind 2007 de grond in.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug