RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Aalsmeer pakt illegaal kamperen aan

Datum: 08 februari 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad de verordening op de Openluchtrecreatie aan te bieden. In de verordening wordt het kamperen op de eilanden in de Westeinderplassen gereguleerd. Een belangrijk onderdeel is dat voor vrij kamperen voortaan een ontheffing nodig is.

Alle kampeerders die in het bezit zijn van een gedoogverklaring krijgen een aanvraagformulier met de post thuisgestuurd. Het formulier is ook te downloaden via de rechterkolom 'Downloads' op deze pagina. Daarnaast wordt in de verordening voorgesteld slechts in een bepaald gebied het vrije kamperen toe te staan. De gemeenteraad van Aalsmeer neemt eind maart een besluit over de verordening op de Openluchtrecreatie.

Kadernota handhaving
In de Kadernota Handhaving die door de gemeenteraad is vastgesteld is onder andere bepaald dat het vrije kamperen op de Westeinderplas moet worden aangepakt. Andere prioriteiten uit de kadernota zijn:
  • vergunningen voor horeca-inrichtingen en evenementen, waarbij een accent wordt gelegd op de brandveiligheid en geluidsoverlast alsmede alcoholgebruik door minderjarigen;
  • bouwvergunningen en illegale bouw in het plassengebied;
  • milieuregelgeving en APV-bepalingen met betrekking tot recreatie en bewoning (woonarken en recreatiearken) in het plassengebied, (natuur, milieu en veiligheid).
  • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34    Terug