RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Beeldende kunst in De Ronde Venen

Datum: 07 februari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen wil de beeldende kunst in onze gemeente graag presenteren aan inwoners en belangstellenden. Daarom is besloten om de kunstwerken in de openbare ruimte te beschrijven en in beeld te brengen. Het verzamelde materiaal is gebruikt om op de website van de gemeente een menu-item “Beeldende kunst” op te zetten.

Er komen bij de gemeente regelmatig vragen binnen van inwoners, in het bijzonder van scholieren, om informatie over kunstwerken. Deze informatie is nu snel en eenvoudig te vinden via www.derondevenen.nl. Via het menu-item ‘De Ronde Venen’ klikt u op ‘Beeldende kunst’ om de informatie te lezen.

Hier kan onder meer een kijkje genomen worden in de kunstgalerie met foto’s en informatie over kunstwerken en de kunstenaar. Deze informatie kunnen scholieren gebruiken voor een werkstuk of spreekbeurt. De foto’s van de kunstwerken zijn gemaakt door de heer Henk Butink uit Wilnis en mogen alleen voor studiedoeleinden gebruikt worden. Hij heeft ook archiefonderzoek gedaan en teksten aangeleverd. De foto’s en de teksten worden ook gebruikt voor het kunstproject ‘De Ronde Venen op de kaart’ dat bestaat uit een kaart met luchtfoto waarop cultuur, natuur en geschiedenis zijn samengevoegd, en een bijbehorend boekje. Dit project wordt naar verwachting in mei afgerond.

De informatie over de kunstwerken en de kunstenaar heeft de heer Butink onder meer gevonden in het gemeentearchief, de lokale kranten, op internet en in het centrum voor beeldende kunst Utrecht. Op de site staat een korte omschrijving van de kunstenaar en wordt voor meer gedetailleerde informatie van de kunstenaar en voor andere werken van de kunstenaar verwezen via links naar hun eigen website of die van het CBK Utrecht.

Daarnaast is er informatie te lezen over de Adviescommissie Beeldende Kunst. De adviescommissie beeldende kunst is een commissie die het college van B&W adviseert over de kunst in de openbare ruimte. Op de pagina staan gegevens over de samenstelling van de commissie, de verordening van de commissie en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug