RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ontslag lid Jongeren Advies Commissie

Datum: 07 februari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het collega van B & W van gemeente De Ronde Venen heeft besloten om ontslag te verlenen aan de heer De Boer als lid van de Jongeren Advies Commissie in verband met zijn vertrek uit de gemeente.

De heer De Boer is lid van de Jongeren Advies Commissie en is benoemd voor een periode van vier jaar. Eén van de voorwaarden is dat een lid van de commissie woonachtig moet zijn in de gemeente De Ronde Venen. Bij tussentijdse verhuizing moet het lid ontslag aanvragen. Aangezien de heer De Boer buiten de gemeente gaat wonen, heeft hij zijn ontslag ingediend wat onder dankzegging voor zijn inzet voor de commissie is aanvaard.

Door zijn vertrek zal een nieuwe vacature ontstaan.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug