RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Beperkte uitwerking Visie Raadhuisplein Aalsmeer

Datum: 01 februari 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
De Visie Raadhuisplein, die in november door de gemeente gepresenteerd is, wordt voorlopig niet in z’n geheel uitgewerkt. Op basis van de reacties die bij de gemeente zijn binnengekomen blijkt dat de uitgangspunten in deze visie – sterkere begrenzing van het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein, auto’s uit beeld door ondergronds te parkeren, en een betere aansluiting op het winkelgebied in de Zijdstraat – op dit moment op te weinig draagvlak kunnen rekenen bij de Aalsmeerse bevolking.

Naar aanleiding van de presentatie van de visie Raadhuisplein in november zijn verschillende reacties bij de gemeente binnengekomen, waaruit blijkt dat bewoners en ondernemers in het gebied vooral bezwaren hebben tegen de aanleg van ondergrondse parkeergarages en de hiermee samenhangende invoering van betaald parkeren. Ook wordt de in de visie voorgestelde nieuwbouw als te grootstedelijk gezien. Omdat het college te weinig draagvlak voor de in de visie gestelde uitgangspunten ziet, ziet ze geen noodzaak de visie inhoudelijk door de gemeenteraad te laten beoordelen.

Het college kijkt nu samen met de eigenaar van het onderkomen van het postkantoor naar de mogelijkheden om dit pand samen met de Albert Heijn-locatie opnieuw te gaan ontwikkelen. De herontwikkeling van dit deel van het Drie Kolommenplein was onderdeel van de Visie Raadhuisplein, en zal ook volgens deze uitgangspunten uitgewerkt gaan worden. De herinrichting van het Raadhuisplein, Stationsweg en de Van Cleeffkade worden nu meegenomen in het Investeringsprogramma voor 2007.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug