RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Uitkomst inspraak speelbeleidsplan Uithoorn

Datum: 01 februari 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
Op 18, 19 en 20 oktober 2005 zijn over de herinrichting van 11 speelplekken inspraakmiddagen gehouden.

Op deze goedbezochte bijeenkomsten kregen kinderen en hun ouders de gelegenheid te reageren op de herinrichting van vier speelplaatsen zonder speeltoestellen en werden voor zeven speelplekken nieuwe speeltoestellen uitgekozen.

Bijeenkomst Meerwijk-Oost en -West
De bijeenkomst van 18 oktober ging over de vervanging van speeltoestellen op vier speelplekken. Aan de hand van de stemmen van de kinderen zijn de volgende speeltoestellen gekozen voor de verschillende speelplaatsen:

 • Grebbe (Meerwijk-Oost): het grote combinatiespeeltoestel met schommel;
 • Eger (Meerwijk-Oost): de "glijklim", het veerelement "klavertje vier" en een tafeltennistafel;
 • Brandgans (Meerwijk-West): de klimstoel, de glijbaan "Vossenhol" en een duikelstang;
 • Pimpelmees (Meerwijk-West): een drievoudige duikelstang, het grote klimtoestel "Etna" en het veerelement "Vrijbuiter".

  Bijeenkomst Thamerdal en Zijdelwaard
  Tijdens de bijeenkomst van 19 oktober zijn er veel opmerkingen en reacties gegeven over het herinrichten van de speelplaats aan de Nicolaas Beetslaan zonder speeltoestellen. Een groot aantal omwonenden wil de speeltoestellen graag behouden. Dit werd ondersteund met brieven en mails. Deze reacties waren voor zowel college als gemeenteraad geen aanleiding om van het vastgestelde speelbeleidsplan af te wijken. We handhaven het plan om bij zowel de speelplek van de Nicolaas Beetslaan als de Beellaan de speeltoestellen te verwijderen. Wel zijn op basis van de reacties kleine wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen voor de speelplaatsen om zoveel mogelijk aan de wensen van de omwonenden te voldoen.

  Voor de speelplaatsen in de Groen-Rode Scheg (Zijdelwaard) en aan de Thamerweg (Thamerdal) hebben de kinderen gekozen voor volgende speeltoestellen:
 • Thamerweg: het "Steltenhuisje";
 • Groen-Rode Scheg; de "draaiende maan", de "klimcombi", de draaiende schommel "Rondloop" en de telefoon, voor de speelplek in de Groen-Rode Scheg.

  Bijeenkomst De Kwakel
  Tijdens de bijeenkomst van 20 oktober zijn er opmerkingen en reacties gegeven over de her in te richten speelplaatsen zonder speeltoestellen aan de Rozenlaan, Gerberalaan en Anjerlaan. Ook hier willen veel omwonenden speeltoestellen op deze speelplekken behouden. Daarnaast gaf een groot aantal bewoners aan om de speeltoestellen van de speelplaats bij het water op de hoek Orchideelaan/Rozenlaan te verplaatsen naar de speelplaats in het hofje van de Rozenlaan. De speelplek aan het water vindt men om diverse redenen minder geschikt voor kleine kinderen. Op basis van de reacties is besloten om gehoor te geven aan dit verzoek en de speeltoestellen te verplaatsen. Daarnaast zijn naar aanleiding van de opmerkingen kleine wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen van de overige speelplaatsen.

  Voor de speelplaats aan de Anjerlaan is gekozen voor:
 • de veer "Jeep Willy"
 • de glijbaan "Vossenhol".

  Vervolg
  De vastgestelde plannen worden nu voorbereid. De uitvoering zelf is gepland in de eerste helft van 2006. Op het moment dat de speelplaats in uw wijk aan de beurt is, informeerd de gemeente Uithoorn u nog.
 • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34  Terug