RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Voortgang project Marickenland onzeker

Datum: 01 februari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Door het niet vestigen van de Wet Voorkeursrechten Gemeenten (WVG) is binnen project Marickenland een nieuwe situatie ontstaan. Het doel was in het gebied, waar beoogd wordt 500 hectare natuur- en recreatiegebied en 950 woningen te ontwikkelen, de WVG te vestigen. In de raadsvergadering van maandag 30 januari heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen besloten deze WVG niet te vestigen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hierover op uitnodiging van het college van Gedeputeerde Staten met de provincie gesproken.

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten regelt dat bewoners van een bepaald gebied die hun woning, bedrijf of grond willen verkopen dit als eerste aan de gemeente moeten aanbieden. Gezien het feit dat een stap uit de Samenwerkingsovereenkomst, het vestigen van het voorkeursrecht, niet geëffectueerd is, constateren zowel de provincie als de gemeente dat op grond van deze overeenkomst sprake is van een geschil.

Daarom is afgesproken dat de lopende werkzaamheden voorlopig zijn opgeschort. Zoals de overeenkomst voorschrijft zal een overleg tussen alle partijen georganiseerd worden. Het betreft het ministerie van LNV, het ministerie van VROM, Staatsbosbeheer, de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug