RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Evaluatie Adviescommissie voor het Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC)

Datum: 24 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Gemeente De Ronde venen heeft de Adviescommissie Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC) geëvalueerd. Het advies is om de Adviescommissie voort te zetten.

Vanuit het gemeentelijke beleidsplan ‘Naar de Kern’ en de Jeugd- en Jongerennota De Ronde Venen is in het kader van jongerenparticipatie in 2002 de Adviescommissie voor het Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC) opgericht.

De adviescommissie heeft tot taak het college van B&W en de raad te adviseren over aspecten van het gemeentelijk beleid die van belang zijn voor jongeren en ter verbetering van hun positie in de samenleving. Zo worden adviezen gegeven over wonen, de begroting, uitgaan en vrijetijdsbesteding.

De mening van het JAC wordt, mede door de gemeenteraad, betrokken bij te nemen beleidsbesluiten. Het doel van de adviescommissie, het betrekken van jongeren bij het maken van beleid, is bereikt. De adviescommissie zal de komende jaren blijven bestaan.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug