RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Onroerende-zaakbelasting voor gebruikers van woningen afgeschaft

Datum: 24 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Op 1 januari 2006 heeft de Rijksoverheid de onroerende-zaakbelasting (OZB) voor de gebruikers van woningen afgeschaft. Hierdoor vervalt dus het gebruikersgedeelte van de OZB voor woningen.

Bent u huurder/gebruiker van een woning? Dan vervalt voor u de OZB volledig. U krijgt van de gemeente De Ronde Venen geen belastingaanslag 2006 meer voor de OZB-gebruikersbelasting, maar nog wel een aanslag voor de reinigingrechten en de rioolrechten. Als u eigenaar bent van een woning, betaalt u - naast de reinigingsrechten en rioolrechten - van de OZB alleen nog het zogeheten eigenaarsdeel. U kunt de gemeentelijke belastingaanslagen eind maart 2006 in de brievenbus verwachten.

Berekeningsgrondslag gewijzigd
Ook nieuw dit jaar is een gewijzigde berekeningsgrondslag (waarde-eenheid) voor de OZB.

Tot en met 2005 werd gerekend met een waarde-eenheid van 2.268 euro; vroeger was dat 5000 gulden. Per 1 januari 2006 is de waarde-eenheid afgerond naar € 2.500,-- maar doordat ook het bijbehorende belastingtarief is aangepast, blijft per saldo het belastingtarief ongewijzigd.

Gebruikers van het woongedeelte van niet-woningen
Het Rijk heeft besloten dat ook het ‘woondeel van niet-woningen’ belastingvrij wordt voor het OZB gebruikersgedeelte in 2007. Maar zonder een nadere regeling in 2006 zouden mensen die wonen in het ‘woongedeelte van een niet-woning’, bijvoorbeeld in een ‘woongedeelte van een boerderij’ of een ‘bedrijfspand met woondeel’ niet van de nieuwe OZB-regeling kunnen profiteren.

Het college van B&W van De Ronde Venen gaat uit oogpunt van gelijkheid en efficiëntie zelf actie ondernemen om die groep bewoners tegemoet te komen. Elders op deze gemeentelijke informatiepagina’s staat het besluit dat B&W genomen hebben. De gemeente stuurt deze groep van circa 300 “gebruikers van woondelen in niet-woningen” een brief, nog voordat de aanslag OZB verzonden wordt. In de brief staat het bedrag dat door de regeling van de aanslag mag worden afgetrokken.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug