RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Bevolkingsonderzoek Uithoorn

Datum: 23 januari 2006
Bron: Gemeente Uithoorn / Aalsmeer
Dankzij het bevolkingsonderzoek is het mogelijk baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. De kans op genezing is dan groot. In 2006 ontvangen vrouwen met de geboortejaren: 1946, 1951, 1956, 1961, 1966, 1971 en 1976 een oproep voor het onderzoek. Vrouwen uit het geboorte jaar 1976 ontvangen dit jaar een vooraankondiging. Hiermee hoopt GGD Amstelland de Meerlanden de opkomst te verhogen

De GGD verzorgt, in samenwerking met de huisartsen, het oproepen van vrouwen uit de regio Amstelland en de Meerlanden en Kennemerland voor deelname aan het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen elke vijf jaar een oproep. Er zijn geen kosten aan dit onderzoek verbonden. Deelname aan het onderzoek is eenvoudig. Na ontvangst van de oproep kan een afspraak met de huisarts voor het maken van een uitstrijkje worden gemaakt.

Het oproepschema voor 2006 zal binnenkort bij apotheken, huisartsen, ziekenhuizen en bibliotheken op publicatieborden te zien zijn.

Vrouwen die in 2005 een oproep hebben ontvangen (dit zijn vrouwen met geboortejaar 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 en 1975) en daar nog geen gehoor aan hebben gegeven, kunnen dit alsnog doen. Het is belangrijk dat zij de blauwe laboratoriumkaart meenemen naar de huisarts. Vrouwen die geen oproep hebben ontvangen, hun oproep kwijt zijn of andere vragen hebben, kunnen contact opnemen met GGD Amstelland – de Meerlanden op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur m.u.v. woensdag, telefoonnummer 020 – 6562327. Mailen kan ook naar [email protected]. Informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker staat op www.bevolkingsonderzoek.info.  

Het oproepen gebeurt op basis van persoonsgegevens uit het bevolkingsregister van de gemeenten. Deze gegevens worden centraal geregistreerd en uitgewisseld met de kankerregistratie. De privacy wordt hierbij gewaarborgd door een privacyreglement. Vrouwen die bezwaar hebben tegen registratie van de gegevens, kunnen dit kenbaar maken door een bezwaarschrift in te dienen.

=============================================================

Voor meer informatie over dit persbericht of een interview kunt u rechtstreeks bellen met GGD Amstelland de Meerlanden, mevrouw T.J. van Heerikhuize, PR en Communicatie, telefoonnummer 020 65 62 357.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug