RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Vorst en GFT-inzameling Ronde Venen

Datum: 18 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Elke twee weken worden de minicontainers voor het GFT-afval geleegd. Het winterse weer kan daarbij echter voor problemen zorgen. Wanneer de inhoud van de GFT-container bevroren is, kan de container namelijk niet geleegd worden. Dinsdag 24 januari worden de groene containers weer geleegd. De inhoud van de GFT-containers is vaak nat. Zodra de vorst zijn intrede doet, bevriest ook het groente-, fruit- en tuinafval. Bij het legen van de container blijkt het afval dan vaak in de container te zijn vastgevroren. Het bevroren afval kan niet uit de container gehaald worden zonder de container te beschadigen. Wanneer de inhoud van uw container bevroren is, legen de ophalers de container niet. Het kan dus gebeuren dat bij vorst uw container aan het eind van de ophaaldag nog vol is.

Helaas is het niet mogelijk om het ophaalschema van de GFT-containers aan te passen aan de vorst. Als uw container op de ophaaldag vanwege de vorst niet geleegd kan worden, kan dat pas twee weken later, op de eerstvolgende ophaaldag. Waarschijnlijk raakt uw container in die tijd zo vol, dat er geen afval meer bij kan. In dat geval kunt u uw groente-, fruit- en tuinafval in de container bij het restafval doen. Overigens worden GFT-containers waarvan de inhoud is verontreinigd met restafval niet geleegd.

Voorkom bevriezing
U kunt bevriezing van de containers voorkomen door de container vorstvrij weg te zetten, bijvoorbeeld in de schuur, berging of bijkeuken. Wanneer het slechts licht vriest, is een beschutte plek vaak al voldoende. Zet de container niet de avond voor het ophalen aan de straat, maar op de ophaaldag zelf vóór 07.30 uur. Daarmee voorkomt u dat de container ´s nachts alsnog bevriest.

De inhoud van de container bevriest, omdat GFT-afval nat is. Houd de container dan ook zo droog mogelijk. Wissel het afval af met droge lagen, bijvoorbeeld oud brood of stro en laat het afval zoveel mogelijk uitlekken voordat u het in de container doet.

Ps: Tijdens de kerstboominzameling op 11 januari zijn 3780 kerstbomen ingezameld! Dit zijn er ongeveer 800 meer dan in 2005!

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug