RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Uitnodiging: Denk mee over de Thamerpolder!

Datum: 18 januari 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Dienst Landelijk Gebied (DLG) nodigt alle bewoners van de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer uit voor een informatieavond over de inrichting van het toekomstige recreatiegebied Thamerpolder in Uithoorn. Het gebied ligt tussen Aalsmeer (N231) en de Noorddammerweg in Uithoorn, de N201 en de Vuurlijn. De informatieavond is op dinsdag 24 januari 2006 van 19.00 uur tot 21.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16.

De provincie Noord-Holland heeft DLG opdracht gegeven om een plan te maken voor de Thamerpolder. Dit gebeurt samen met de betrokken gemeenten Uithoorn en Aalsmeer en de waterbeheerder (Waternet) van het gebied. We willen gebruikers en geïnteresseerden in een vroeg stadium informeren en ook betrekken bij het maken van een plan. Op deze avond wordt u uitvoerig geïnformeerd over de de Thamerpolder als recreatiegebied.

Van u willen wij graag horen welke wensen en vragen u hebt en wat wij verder van en over u moeten weten om een goed plan te kunnen maken. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jan de Wit, projectleider van het project Thamerpolder. E-mail : [email protected], telefoon 06 - 51 26 28 28.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34



Terug