RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

De natuur als leermeesteres van de kunst

Datum: 18 januari 2006
Bron: Ingezonden stukken
Op dinsdag 17 januari organiseerde Atelier de Kromme Mijdrecht haar jaarlijkse Kunstavond. Een geïnteresseerd publiek van meer dan dertig leden luisterde naar kunsthistorica drs. Christl Vestjens uit Wilnis,die een lezing hield over 'Natura Artis Magistra', de natuur als leermeesteres van de kunst.

“Was het landschap oorspronkelijk slechts een achtergrond voor taferelen die zich in de voorgrond afspelen, pas veel later werd het landschap zelf onderwerp voor de kunstenaars”, zo betoogde Vestjens. In de lezing lag de nadruk niet op de traditionele landschapsschilderkunst, maar op het gebruik van het landschap zelf en van natuurlijke materialen om kunst te scheppen, zoals dat tot uiting kwam in de land-art van de 60-er en 70-er jaren.

Kunstenaars als Robert Morris, Richard Long, Alice Aycock en Mike Heizer schiepen op tal van plaatsen op de wereld monumentale kunstwerken in het landschap. Christl Vestjens was van 1984 tot 1989 toegevoegd docente moderne kunst aan de Universiteit van Utrecht en werkt nu als freelance publiciste en als organisator van tentoonstellingen over hedendaagse kunstenaars. Daarnaast geeft zij lezingen.

www.atelierdekrommemijdrecht.nl

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug