RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Herinrichting sportpark De Molmhoek in zicht

Datum: 17 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Een nieuw kunstgrasveld, drie gerenoveerde korfbalvelden en de aanleg van 29 extra parkeerplaatsen. Dat zijn de wensen van het college van B&W ten aanzien van het sportpark De Molmhoek in Vinkeveen. Deze herinrichting biedt de Vinkeveense Lawn Tennis Vereniging (VLTV) de gelegenheid om twee extra tennisbanen te realiseren. De gemeenteraad zal zich op 2 maart over het voorstel van het college buigen.

VLTV heeft in 2005 een verzoek ingediend om 2 extra tennisbanen te realiseren. De tennisvereniging kent lange wachtlijsten en gezien de komst van nieuwbouwwijk Westerheul IV wordt nog meer belangstelling verwacht. Daarnaast heeft korfbalvereniging De Vinken het verzoek gedaan om de parkeerproblemen op sportpark De Molmhoek te verhelpen. Aanleiding hiervoor is de onveilige situatie die ontstaat, met name op zaterdagochtend, rond het sportpark omdat veel auto’s door de beperkte ruimte langs de Mijdrechtse Dwarsweg parkeren. Het huidige aantal parkeerplaatsen voldoet niet aan de parkeernormen. Daarom stelt het college voor 29 parkeerplaatsen te realiseren. Daarnaast wordt het fietspad dat voor inrit van het sportpark langs omgelegd. Hiermee wordt de verkeersveiligheid op en rond het sportpark vergroot.

De twee nieuwe tennisbanen kunnen gerealiseerd worden op het gravelveld van voetbalvereniging Hertha. Een aanvraag is ingediend voor het overdekken van deze banen door middel van een semi-permanente hal zodat het gehele jaar getennist kan worden. VLTV realiseert de banen met eigen middelen. In overleg met Hertha en De Vinken is voor het vervallen van het gravelveld een oplossing gevonden door het realiseren van een kunstgrasveld op het terrein van De Vinken.

Voor de renovatie van de drie korfbalvelden en de aanleg van een kunstgrasveld is een bedrag van € 190.000 euro nodig. Voor de herinrichting is een bedrag van € 128.000 euro beschikbaar. Het college stelt de raad daarom voor het resterende bedrag van € 62.000 beschikbaar te stellen.

Daarnaast is voor de realisatie van 29 parkeerplaatsen en het omleggen van het fietspad een bedrag van € 145.000 euro nodig.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug