RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente De Ronde Venen evalueert en actualiseert seniorenbeleid

Datum: 17 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het seniorenbeleid in gemeente De Ronde Venen is in 2005 geëvalueerd en geactualiseerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de toenemende vergrijzing, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gerealiseerde activiteiten uit de nota Ouderenbeleid 2000.

Het seniorenbeleid in de gemeente is gericht op zelfstandig wonende 55 plussers en heeft als doel voorwaarden te scheppen voor ouderen, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het beleid is opgesteld in samenspraak met onder meer de stichting welzijn ouderen, Westhoek Wonen en de zorginstellingen. In de evaluatie is het beleid van de afgelopen vijf jaar geëvalueerd. Daarnaast is een tiental beleidsvoornemens opgesteld in de actualisatie. Deze voornemens hebben onder meer betrekking op wonen, welzijn en zorg met extra aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug