RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Benoemingen en ontslag leden van diverse adviescommissies

Datum: 17 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het college van B & W van gemeente De Ronde Venen heeft voor verschillende adviescommissies besloten om nieuwe leden aan te dragen of ontslag te verlenen.

De commissie Welzijn van gemeente De Ronde Venen heeft besloten de heer S. Rouwenhorst voor te dragen als lid voor de Adviescommissie Jeugd- en Jongerenbeleid.

Leden van de adviescommissie Jeugd- en Jongerenbeleid worden benoemd voor een periode van vier jaar. De heer Rouwenshorst vult een vrijgekomen plek op. De adviescommissie zal door zijn komst bestaan uit tien leden. De adviescommissie Jeugd- en Jongerenbeleid zet zich in voor alle zaken die jongeren in de gemeente De Ronde Venen aangaan. Hierbij valt te denken aan huisvesting, sport, uitgaan en scholing.

Voor de Adviescommissie Ouderenbeleid heeft het college besloten ontslag te verlenen aan de heer D. Smit en de heer J.C. Leeman te benoemen als nieuw lid. Het ontslag van de heer Smit gebeurde op eigen verzoek. Om het vrijgekomen lidmaatschap te vervullen is de heer Leeman voorgedragen als nieuw lid. De adviescommissie voor het Ouderenbeleid vertegenwoordigt de belangen van ouderen in gemeente De Ronde Venen. Leden van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Voor de sociale kamer van de commissie voor de bezwaarschriften is besloten de heer M.F. Vermaat en mevrouw M.F.G. Maes voor te dragen als lid. Het college van B&W had besloten het aantal leden uit te breiden om de slagvaardigheid te verbeteren. Hiervoor is een sollicitatieprocedure gevolgd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug