RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Kinderen inspraak Wijkvisie in Zuiderwaard Vinkeveen

Datum: 16 januari 2006
Bron: Midpoint FM & TV
Op vrijdag middag 13 januari 2006 worden de kinderen van groep 7 en 8 van de obs De Pijlstaart en de Protestants Christelijke basisschool De Schakel geinformeerd over de Wijkvisie in Zuiderwaard Vinkeveen.

Voor deze wijk in Vinkeveen wordt een visie ontwikkeld hoe de wijk er over 20 jaar uit zou moeten zien. Naast bewoners, organisaties en overige belanghebbenden wordt hierbij nadrukkelijk ook de jeugd betrokken.

De kinderen hebben als eerste op een platte grond van de wijk aangegeven welke plekken zij in de wijk waardevol vinden maar ook welke plekken zij minder belangrijk vinden.

Daarna hebben zij een opdracht gekregen om hun ideeen uit te werken over:
1e De stroken bij het winkelcentrum
2e De Talingenflat
3e Het Zwanenpark
4e De voorzieningen in de wijk

De kinderen krijgen de tijd om in groepjes hun ideeen uit te werken.

Vrijdag 20 januari 2006, na schooltijd worden van elke school 4 ideeen uitgekozen die er het best uit komen. Op Midpoint tekst TV zal de uitkomst kenbaar gemaakt worden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug