RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gladheidbestrijding, een taak van gemeente en inwoners

Datum: 11 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De kerst is weer voorbij, de dagen worden langer, maar de winter is nog niet voorbij. Vorst en winterse buien kunnen voor gladheid zorgen. In dit afvalhoekje kunt u lezen wat de gemeente doet om gladheid te bestrijden en wat u er zelf aan kunt doen.

De gemeente maakt gebruik van een gladheidmeldsysteem. Van 1 november tot en met 1 april krijgt de gemeente naast het weerbericht ook meldingen van ijzel of sneeuw. Medewerkers van de buitendienst van de gemeente hebben wacht- en waakdiensten voor gladheidbestrijding. Zij bekijken in de winterperiode alle wegen en geven door of er gestrooid moet worden.

Wegen, fietspaden en invalidenroutes
De gemeente heeft zes strooiwagens, drie voor de wegen en drie voor de fietspaden. Alle strooiwagens hebben een eigen route. Bij gladheid worden eerst de belangrijkste wegen gestrooid, zoals busroutes, ontsluitingswegen en wegen buiten de bebouwde kom. Vervolgens worden ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom gestrooid. Tegelijkertijd zorgen de strooiwagens ervoor dat alle fietspaden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, gestrooid worden. Tevens worden invalidenroutes gestrooid.

Bij hevige sneeuwval worden de wegen eerst geschoven om deze begaanbaar te houden voor het verkeer. Daarna wordt er gestrooid. Dit geldt ook voor de invalidenroutes. De woonerven worden in eerste instantie niet gedaan in verband met de sneeuwpret voor kinderen. Bij langere vorstperiode en gladheid door sneeuw worden deze wegen ook gestrooid.

Voetpaden
Gladheidbestrijding is niet alleen een taak van de gemeente. De voetpaden worden niet door de gemeente geveegd en gestrooid. Maak daarom bij gladheid zelf uw eigen straatje schoon. Mensen die slecht ter been zijn gaan niet graag de straat op als de trottoirs glad zijn. Let ook op of u uw buren kunt helpen bij het sneeuwvrij maken van het trottoir. Samen houden we de gemeente begaanbaar bij vorst, ijzel of sneeuw.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug