RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Verkeershinder op N201 vanaf 9 januari

Datum: 11 januari 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
Tussen 9 januari en eind januari 2006 wordt op de N201 tussen Zijdelweg en Poelweg in Uithoorn gewerkt aan de verkeerslichten. Het autoverkeer zal hiervan hinder ondervinden.

Werkwijze
Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en is opgedeeld in fasen. De werkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 09.00 uur en 15.00 uur en van ‘s avonds 20.00 uur tot de volgende ochtend 06.00 uur. In de weekenden wordt niet gewerkt.

Ter hoogte van het kruispunt met de Noorddammerweg wordt het verkeer met behulp van verkeerslichten over één rijstrook geleid. De genoemde kruising blijft vanaf de zijweg met enige beperkingen toegankelijk. Dit wordt met borden aangegeven. Deze werkwijze is noodzakelijk met het oog op de veiligheid van het verkeer en de wegwerkers.

Afhankelijk van de weersomstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden niet binnen de geplande termijn kunnen worden voltooid.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug