RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Criminaliteit politiedistrict Rijn & Venen opnieuw gedaald

Datum: 11 januari 2006
Bron: Politie Regio Utrecht
De totale criminaliteit binnen de acht gemeenten van het district Rijn & Venen (De Ronde Venen, Breukelen, Abcoude, Loenen, Woerden, Montfoort, Oudewater en Maarssen) is met 1,5% gedaald ten opzichte van 2004. De dalende lijn in criminaliteit zet dus door in 2005.

In 2002 werd in het district Rijn & Venen 10.778 keer aangiften gedaan van strafbare feiten. Eind 2005 staat dit aantal op 9.136. Dit betekent dat ten opzichte van 2002 de criminaliteit met 15% is gedaald. De lichte daling dit jaar (-1,5%) is vermoedelijk te verklaren in het feit dat de aangiftebereidheid door de landelijke campagne ‘Doe altijd aangifte’ is gestegen. Met name het aantal internetaangiftes is dit jaar sterk toegenomen. Het aantal internetaangiften is tot en met november 2005 bedraagt 1788.

Het aantal aanhoudingen is, ondanks de lichte daling van de criminaliteit, met 17% gestegen. Het beleid om duidelijke grenzen te stellen in ons politieoptreden, heeft er toe geleid dat er meer aanhoudingen worden verricht. In totaal zijn in 2005 2.809 aanhoudingen verricht ten opzichte van 2.431 in 2004.

Focus
Onze doelstelling eind 2007 is de criminaliteitscijfers te verlagen met 30% ten opzichte van de criminaliteitscijfers in 2002. Om deze doelstelling te behalen gaan wij het komende jaar, naast de bestaande prioriteiten, ons focussen op het terugdringen van veelvoorkomende criminaliteit. Meer dan de helft van het aantal aangiften (4.728) bestaat namelijk uit fietsendiefstal, auto-inbraken en vernielingen (veelvoorkomende criminaliteit). Per gemeente is een analyse gemaakt van zogenaamde ‘hotspots’; plekken waar deze feiten vaak gepleegd worden. Samen met gemeentes en andere partners wordt bekeken hoe deze locaties het best beïnvloed kunnen worden om deze vorm van criminaliteit beter te voorkomen.

Criminaliteitscijfers en productie
Voor de cijfers, klik hier.

Veelplegers
Binnen het district Rijn & Venen zijn 33 personen als veelpleger aangemerkt. Hiervan zijn er momenteel 11 gedetineerd. Op twee na zijn alle veelplegers afgelopen jaar één of meerder keren aangehouden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug