RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ontwikkeling van veehouderij, flora en fauna

Datum: 09 januari 2006
Bron: Ingezonden stukken
Koeien in de wei, landbouw onmisbaar voor een mooi landschap en het bejagen van vossen. Het zijn zaken die te horen zijn in de media en bij overheden. Maar het gaat net zo vaak over onderwerpen die het buitengebied ingrijpend kunnen veranderen. Zoals ‘functie volgt peil’, foerageergebieden en robuuste verbindingszones.

Welke kant gaat het op met de landbouw en ons landschap, met het buitengebied van onze dorpen? En zijn de huidige ontwikkelingen zorgelijk of juist goed?

CDA De Ronde Venen is helder in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad. Eén van de motto’s is: “Koeien houden ons platteland mooi!”. Met deze positieve toon wordt ingezet op een gezonde agrarische sector die zich kan ontwikkelen.

Wellicht eenvoudiger gezegd dan gedaan. Diverse belangenorganisaties en overheden spelen immers hun rol. Om hier over te discussiëren nodigen CDA De Ronde Venen en LTO-Noord De Ronde Venen u van harte uit voor de gezamenlijke openbare thema-avond:

Ontwikkeling van veehouderij, flora en fauna in de Utrechtse Veenweiden

Met de sprekers:

Annie Schreijer-Pierik
&
Piet de Graaf


Annie Schreijer-Pierik is voor het CDA lid van de 2e kamer. Ze heeft onder meer landbouw in haar portefeuille. Zij zal ingaan op het nieuwe flora- en faunabeleid en actuele ontwikkelingen in het beleid voor ons buitengebied en de veehouderij. Piet de Graaf is agrariër en bestuurder van LTO-Noord. Hij is vanuit LTO betrokken bij ontwikkelingen in het Groene Hart.

Datum: Maandag 16 januari
Locatie: Party- en congrescentrum De Meijert
Dr. J. van de Haarlaan 6
Aanvang: 20.00 uur

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug