RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Verordening op de openluchtrecreatie

Datum: 05 januari 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Vanaf 1 april 2006, het begin van het nieuwe kampeerseizoen, gaat de gemeente Aalsmeer het vrij kamperen op de eilanden in de Westeinderplas actief controleren en aanpakken. Het gaat daarbij om het kamperen van eigenaren op hun perceel in de Westeinderplas. Het college van burgemeester en wethouders heeft een ‘conceptverordening op de openluchtrecreatie’ vastgesteld waarin het vrij kamperen gereguleerd wordt.

In de conceptverordening is opgenomen dat vrij kamperen alleen nog mogelijk is met een ontheffing. Daardoor is het voor de gemeente mogelijk extra eisen te stellen aan hygiëne en brandveiligheid. Verder bepaalt de verordening dat alleen op de zuidelijke eilanden in de Westeinderplas vrij gekampeerd mag worden. Dat zijn de eilanden beneden de Beugel, de Zwet, de Dwarszwet en de Kleine poel. Bij de conceptverordening hoort een plattegrond die het precieze terrein aangeeft waar gekampeerd mag worden.

De conceptverordening inclusief plattegrond kunt u downloaden aan de rechterzijkant van deze pagina en ligt vanaf 5 januari 2006 twee weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn hun zienswijze naar voren brengen. Eigenaren van een perceel in de Westeinderplas met een gedoogverklaring, krijgen de conceptverordening opgestuurd. Zij kunnen hun gedoogverklaring om laten zetten in een ontheffing op basis van de nieuwe verordening.

In 2003 heeft de gemeenteraad de Kadernota Handhaving vastgesteld. Daarin is bepaald dat het vrij kamperen op de Westeinderplas moet worden aangepakt om het natuurgebied niet te veel te belasten.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug